Interesse og nysgerrighed

Undervisning og formidling af naturen

KingoConsult understøtter praktisk science-undervisning gennem udvikling af undervisningsmaterialer og kurser med fokus på natur og miljø. Vores arbejde skal bidrage til en øget forståelse for globale miljøproblemer som tab af biodiversitet og klimaforandringer.

Vi arbejder med

Undervisningsmaterialer, kurser & projekter

Undervisningsmaterialer

Med baggrund i mange års arbejde med udvikling og gennemførelse af praktiske undersøgelser i naturen og laboratoriet har vi udviklet programmer med tværfaglige science-temaer. Derudover udvikler vi undervisningsmateriale i forbindelse med projekter, som omhandler miljø og bæredygtighed.

Apps

Vi arbejder med apps som undervisningsmateriale. Vi har udviklet apps til undersøgelser i vandløb og søer til både tablets og telefoner. Materialet støtter eleverne i gruppearbejde og tager dem gennem dataindsamling, analyse, refleksion og præsentation. De forskellige apps er praktiske redskaber til at gennemføre feltbiologiske undersøgelser og giver eleverne faglig baggrundsviden, indsigt i betydningen af biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Projekter

KingoConsult har udviklet og gennemført en lang række projekter i Danmark, Rusland, Polen, Litauen, Bulgarien, Lesotho og Indonesien, alle med fokus på undervisning, natur, miljø og turisme.
Projektudviklingen og implementeringen sker i samarbejde med vores projektpartnere.

Kurser

Vi udvikler og gennemfører kurser i forbindelse med vores undervisningsmaterialer og projekter. På kurserne lægger vi vægt på praktisk arbejde med tværfaglig naturvidenskab.
Biologi-, kemi-, fysik- og geografi-temaer bliver sat i en aktuel naturvidenskabelig kontekst, og vi lægger vægt på, at indholdet i kurserne relaterer sig direkte til den daglig undervisning.
Vi udvikler undervisningsmateriale, hvor vi lægger vægt på praktisk arbejde og innovation.

KingoConsult ApS

Et netværk af specialister

Om os

Få forståelse for naturvidenskabelige metoder

KingoConsult ApS (KC) har mangeårig erfaring med at fremstille undervisningsmateriale og har deltaget i udvikling af curriculum for ressourcecentre med fokus på natur og miljø.

  • KC arbejder på at fremme en naturvidenskabelig tilgang til natur- og miljøproblemer ved at skabe forståelse for de naturvidenskabelige metoder og arbejde helhedsorienteret, praktisk og fællesfagligt inden for natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi.
  • KC har mange års erfaringer med at udvikle digitale læremidler og online undervisning.
  • KC har erfaring med didaktisk udvikling og efteruddannelseskurser for lærere inden for naturvidenskabelig formidling med fokus på eksperimenter og praktiske undersøgelser.

KingoConsult har i forbindelse med gennemførelse af projekter planlagt og arrangeret studieture for elever, studerende og undervisere. Turene arrangeres i tæt samarbejde med deltagerne. Vi har gennemført studierejser til Danmark for udenlandske deltagere og studierejser til Rusland, Litauen, Polen og Bulgarien.

KC's kernemedarbejdere er:

Charlotte Schuldt

Folkeskolelærer, fysik/kemi og matematik. Faglig del af Cand. pæd. i naturfag, afgangsprøve i lærercertificeringsprojekt. Vinder af NKTs undervisningspris 1998. Charlotte har udviklet Naturfagscentret på Kingoskolen, støttet af bl.a. Birch & Krogboe Fonden. Charlotte har undervist i tværfaglig naturvidenskab med praktisk indgangsvinkel på efteruddannelse for folkeskolelærere. Udvikler af interaktivt og praktisk undervisningsmateriale for Concito og Astra. Dommer gennem mange år i Unge Forskere. Pædagogisk redaktør og forfatter til lærervejledning på ”Videnskabet”, et interaktivt undervisningsmateriale til fysik/kemi. Udvikler af apps til praktisk naturfaglig undervisning.

Jan Østrup

Cand.scient. (Biologi og Geografi). Jan arbejder med udvikling af undervisningsmidler til science, med fokus på den praktiske dimension og den digitale tilgang. Jan har bl.a. udviklet apps og iBooks til brug ved undersøgelser af biodiversitet og vandkvalitet i vandløb, søer og havet. Jan har undervist i gymnasiet og har deltaget i udviklingsprojekter med fokus på innovation. Jan har desuden etableret og udviklet et regionalt center for miljøundervisning og har mange års erfaring som projektleder i forbindelse med udvikling af science-undervisning i internationale projekter.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KingoConsult ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores undervisning og formidling af naturen.