KingoConsult ApS

Om os

Læring, udfordring og oplevelse

Et stort netværk

KingoConsult ApS (KC) har mangeårig erfaring med at fremstille undervisningsmateriale og har deltaget i udvikling af curriculum for ressourcecentre med fokus på natur og miljø.

KC arbejder på at fremme en naturvidenskabelig tilgang til natur- og miljøproblemer ved at skabe forståelse for de naturvidenskabelige metoder og arbejde helhedsorienteret, praktisk og fællesfagligt inden for natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi. Derudover har vi mange års erfaringer med at udvikle digitale læremidler og online undervisning. Vi har ligeledes erfaring med didaktisk udvikling og efteruddannelseskurser for lærere indenfor naturvidenskabelig formidling med fokus på eksperimenter og praktiske undersøgelser.

KC arbejder desuden frivilligt på ulandsprojekter i Ghana, Zimbabwe og Uganda med fokus på uddannelse og fødevaresikkerhed.

Gennem vores professionelle og frivillige arbejde har vi skabt et stort netværk.

KingoConsult ApS

Undervisning og formidling af naturen

Hvem står bag KingoConsult?

Vores team

Charlotte Schuldt

Folkeskolelærer, fysik/kemi og matematik. Faglig del af Cand.pæd. i Naturfag, afgangsprøve i lærercertificeringsprojekt.

Jan Østrup

Cand.scient. (Biologi og Geografi). Arbejder med udvikling af undervisningsmidler til science, med fokus på den praktiske dimension og den digitale tilgang.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KingoConsult ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores undervisning og formidling af naturen.

Curriculum Vitae

Charlotte Schuldt

Fru Schuldt har erfaring med internationale og nationale projekter og håndtere hele projektcyklussen. Hun har været konsulent i projektdesign, udvikling af referencepunkter, institutionsopbygning, uddannelse og bevidstgørelse.

Fru Schuldt har beskæftiget sig med udvikling af pensum og undervisningsmetoder i grundskolen med fokus på praktisk arbejde og aktiv deltagelse med det formål at skabe interesse for naturen og naturfag. Hun har planlagt og gennemført efteruddannelse for lærere i både internationale og danske projekter. Hun gennemfører løbende kurser i diplomuddannelser på forskellige professionshøjskoler i Danmark.

Fru Schuldt har gennem en periode på 25 år været aktiv lærer i matematik, fysik, kemi og engelsk på en skole for 7. -10. klasse. Som afdelingsleder for fysik og kemi har hun arrangeret adskillige workshops og seminarer for kolleger. Hun har designet og udarbejdet undervisningsmaterialer om natur, videnskab og samfund samt arrangeret tværfaglige projekter. Hun har forberedt udstillinger og synlighedsaktioner med interaktive komponenter. Hun har gennemgået projektet “Science Center Kingo” fra projektidé gennem fundraising til det endelige projektresultat: Et nyt videnskabscenter for synlighed og popularisering af videnskab. Hun har redigeret “Videnskabet – Et multimedieprojekt for naturvidenskab og miljøundervisning“.

I samarbejde med myndigheder og lokale partnere har hun designet og planlagt projekter og gennemført aktiviteter for russiske økocentre. Hun har udarbejdet pensum for naturfagsundervisning i den ikke-formelle grundskole, udarbejdet undervisningsmateriale, planlagt og implementeret efteruddannelse for lærere på Eco-Centre Pushkin i St. Petersborg og på Eco-Centre Kaliningrad. Hun har også udviklet, udarbejdet og implementeret undervisnings- og informationsmaterialer til et natur- og ressourcecenter rettet mod uddannelsessystemet i Nature Park Vepsky Forest, NW-Rusland.

Fru Schuldt har været konsulent i Dansk Videnskabsformidling. Hun har udarbejdet undervisningsmateriale til gennemførelse af praktiske naturvidenskabelige aktiviteter. Hun har arbejdet for den årlige kampagne: “Danish Science Festival“, et “multimedie-gadeshow”, som er rettet mod uddannelsessystemet såvel som offentligheden, og bidrager med efteruddannelse af lærere, der ønsker at være aktive deltagere i festivalen, samt evaluering af videnskabsevents i flere danske byer.

Fru Schuldt har erfaring med at designe og implementere offentlige oplysningskampagner gennem arbejde i EU-projektet: “Strengthening of the Administrative Capacity at Local Level, Bulgaria“. Hun har udarbejdet og designet brochurer med information til borgerne om affald, gennemført efteruddannelse af lærere, og arrangeret og gennemført et særskilt affaldsindsamlingsarrangement med deltagelse af 300 velforberedte skolebørn.

Fru Schuldt er engageret i udviklingen af ​​en ny teknisk uddannelse på sekundært niveau (VET) rettet mod fiskerisektoren i Litauen. Uddannelsen vil fokusere på kvalifikationer i akvakultursektoren.

Curriculum Vitae

Jan Østrup

Medlemskab af faglige organisationer:
Dansk Magister- og Ph.d.-forening og Dansk Biologforening.

Andre færdigheder: (f.eks. computerfærdigheder osv.)
Hr. Østrup har fremragende kommunikations- og formidlingsevner bevist som direktør, teamleder og konsulent på nationale og internationale projekter om naturvidenskabelig uddannelse og udvikling af læseplaner. Han har erfaring med udvikling af aktivitetsbaseret praktisk naturfagsundervisning og er erfaren som lærertræner.

Hr. Østrup er en erfaren, daglig computerbruger (Google Sites and Drives, Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, e-conomic) til kommunikation, administration og til produktion af undervisningsmateriale.

Hr. Østrup har erfaring med produktion af apps, iBooks og manualer til naturvidenskabelige uddannelser.

Nuværende stilling: Uafhængig seniorkonsulent, KingoConsult ApS.

År i firmaet: 18 år i KingoConsult ApS.

Nøglekvalifikationer:
Mere end 15 års erfaring med design og implementering af projekter relateret til udvikling af læseplaner og uddannelse baseret på LFA og Project Cycle som direktør og seniorprojektleder, hvor han har arbejdet i Danmark, Bulgarien, Polen, Litauen, Rusland, Hviderusland og kortvarigt i Indonesien.

Ledelse af en række projekter inden for naturvidenskabelige uddannelser og læseplansudvikling, bl.a. to år som teamleder for 5 nøgleeksperter og 27 ikke-nøgleeksperter (2006 – 2008) om “Styrkelse af den administrative kapacitet på lokalt plan til implementering af miljølovgivning” i Bulgarien. Udarbejdelse af referencepunkter for eksperter og afholdelse af workshops og konferencer for eksperter fra pilotkommuner. Etablering af et elektronisk informationssystem på basis af forskning og et nationalt uddannelsescenter rettet mod miljøeksperter, inspektører, politikere, ngo’er og den private sektor. Institutionel opbygning, udvikling af læseplan og et komplet evalueringssystem, forberedelse og arrangement af Training of Trainers-program. Arrangering af studierejser til andre EU-lande. Arrangering af projektweb til deling af information mellem eksperter. Udarbejdelse af foldere og brochurer til PR for projektet.

Erfaring fra etablering og ledelse af en amtslig central miljø- og naturvidenskabelige uddannelsesinstitution, servicering af 19 kommuner med praktiske naturvidenskabelige undervisningsprogrammer til gymnasier, læreruddannelse i håndtering af praktisk naturvidenskabelig uddannelse. Leder af Uddannelsescentret fra ”projekt” til offentlig institution og til sidst til en selvejende institution organiseret som en fond med mere end 20 medarbejdere over en periode på 10 år. Ansvarlig for økonomistyring af den offentlige institution. Udvidet erfaring med udvikling af læreplaner, udarbejdelse af handlingsplaner, praktiske feltaktiviteter og bevidstgørelse af skoler og offentligheden.

Mere end 10 års erfaring som teamleder/konsulent med etablering af trænings- og uddannelsescentre i CIS og tiltrædelseslande, Bulgarien, Litauen, Rusland, med fokus på skoleaktiviteter, institutionel styrkelse og kapacitetsopbygning, offentlig bevidsthed og aktiviteter for studerende inden for natur og videnskab baseret på LFA og Project Cycle. Erfaring med forskning til vurdering af træningsbehov, udvikling af læseplaner, udarbejdelse af træningsmaterialer, planlægning og gennemførelse af on-the-job-træning, studieture, seminarer og workshops.

Hr. Østrup har mange års erfaring som gymnasielektor i bioteknologi, biologi, økologi og geografi. Han er ansvarlig for undervisning, træning og udvikling af programmer og undervisningsmateriale. Hr. Østrup har erfaring med udvikling og implementering af det nye fag “Bioteknologi”, der integrerer kemi og biologi og udnytter biologiske systemer til forskning i praktisk og teoretisk sammenhæng. Han har udviklet og implementeret en række projekter med fokus på videnskab og innovation. Han er mentor for nye undervisere.

Hr. Østrup arbejder med respekt og tilpasningsevne til lokale forhold og er interesseret i engagement i lokalsamfundet.