KingoConsult ApS

Projekter i naturen

Natur og arkitektur

Tidligere og nuværende projekter i natur

KingoConsult har udviklet og gennemført en lang række projekter i Danmark, Rusland, Polen, Litauen, Bulgarien, Lesotho og Indonesien, alle med fokus på undervisning, natur, miljø og turisme. 

Vi har udviklet undervisningsforløb med udgangspunkt i det lokale og med globalt perspektiv. Materialerne bygger på principper fra Undersøgelses Baseret Naturfags Undervisning (UBNU) og er rettet til science-undervisningen i grundskolen og gymnasiet.

Vi har udviklet og etableret Natur- og science-centre med fokus på en praktisk naturvidenskabelig tilgang til undervisning og formidling.

Videre udvikling af pilotprojektet Naturligvis i Biologiforbundets regi med fokus på de “blå” habitater. Materialet planlægges som en web og en app, som understøtter feltarbejde i vandløb, søer og ved kyst og fjord.

Samarbejdspartnere: Biologiforbundet, PortaPlay.

Undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i den globale udfordring, jordens 9 barrierer med bl.a. klimaforandringer, tab af biodiversitet, forsuring af havene, fosfor- og nitrogenkredsløb, udnyttelse af ferskvand og miljøfremmede stoffer i naturen. Læring og forståelse sættes i en større kontekst gennem elevernes arbejde med undersøgelser af jordens modstandsdygtighed og evne til at regenerere fra menneskelige påvirkninger.

Samarbejdspartnere: Ørestad Gymnasium, PortaPlay, Concito.

Udvikling af undervisningsforløb til naturvejledere og lærere,  der bruger Amager Naturskole til feltarbejde. Lærere og elever bliver guidet gennem hypotesedannelse og andre forberedelser i klassen, feltarbejdet med indsamling af flora og fauna, og endelig efterbehandling med konklusioner og rapportskrivning.

Samarbejdspartnere: Københavns Naturskole, PortaPlay, Friluftsrådet.

Undervisningsmateriale til praktiske undersøgelser af kyst- og fjordområder. Beskrivelse af undersøgelsesmetoder, analyser af marine biotoper og vurdering af biodiversitet.

Samarbejdspartnere: Ørestad Gymnasium

App fremstillet til feltundersøgelser i søer og vandhuller. Beskrivelse af over 50 små dyr. Undersøgelsen afsluttes med, at appen beregner den økologiske kvalitet vurderet efter ”Avarage Score Per Taxon”, ASPT.

Samarbejdspartnere: PortaPlay, Undervisningsministeriet

Oversættelse af Dyr i Vand.

Samarbejdspartnere: Lucus og Millgate House, Birmingham, England.

App fremstillet til feltundersøgelser i vandløb og åer. Beskrivelse af over 50 små dyr. Undersøgelsen afsluttes med, at appen beregner den økologiske vandkvalitet efter Dansk Vandløbsfaunas Index, DVFI.

Samarbejdspartnere: Lucus

Projektledelse, design og konseptudvikling for Rambøll af nationalt træningscenter for kommunale miljømedarbejdere. Udvikling af curriculum, efteruddannelse af miljømedarbejdere samt planlægning og gennemførelse af konferencer og studieture for bulgarske embedsmænd med fokus på EU-regler inden for miljøområdet.

Samarbejdspartnere: Miljøministeriet i Bulgarien, EU-PHARE.

Udvikling af koncept for et undervisningscenter med fokus på viden om sundhed og miljø i et område belastet af radioaktivt affald fra Chernobyl.

Samarbejdspartnere: Slavgorod Municipality, School no 1, Mogilev District, Belarus, EU “Chernobyl Rehabilitation Programme”, Frederiksborg Amt

Del af projektgruppe, bestående af en række danske firmaer og polske partnere, som udarbejdede koncept for et videns- og informationscenter i byen Zamosc. Centrets aktiviteter omfattede professionel rådgivning til offentlige og private, undervisning af elever og studerende samt udstilling og information om teknologier i forbindelse med vedvarende energi og energibesparelser. Aktiviteterne planlages til at dække Bug-regionen i det sydøstlige Polen, den vestlige del af Ukraine og den sydligste del af Belarus.

Samarbejdspartnere: College of Management and Public Administration in Zamosc, Miljø og energiministeriet-DK.

Projektledelse og udvikling af turismestrategi i Birstonas kommune for Rambøll i forbindelse med PHARE – et projektet om renovering af to sanatorier og udvikling af turisme-infrastrukturen i kommunen.

Samarbejdspartnere: Birstonas kommune, Litauen, EU-PHARE PPF program, Central Project Management Agency, Vilnius, Lithuania.

Kapacitetsudvikling af lokalt ressourcecenter for børn for at øge børnenes aktive deltagelse i udviklingen af Vepsskiy naturpark. Udvikling og implementering af praktiske aktiviteter for børn og unge i samarbejde med centrets ansatte samt træning af de ansatte i projektarbejde og projektudvikling.

Samarbejdspartnere: Nature Park Vepsskiy Forest, Tikhvin, Leningrad Region, Russia, Pashozero Eco-Centre for Vepsian Children, Frederiksborg Amt og Udenrigsministeriet (The Baltic Facility).

Udvikling af undervisningsmaterialer og implementering af efteruddannelseskurser for undervisere i praktiske miljøundersøgelser som supplement til den formelle undervisning i grundskolen.

Samarbejdspartnere: PPLH Indonesia og Udenrigsministeriet

Fact finding og projektudvikling i samarbejde med lokale partnere. Etablering af miljøcenter med fokus på praktisk miljøundervisning. Indretning af lokaler med laboratorier til tværfaglig scienceundervisnig. Træning og supervision af medarbejdere. Udvikling af undervisningsmaterialer i forbindelse med kurser for elever og lærere fra grundskolen og gymnasiet. Planlægning og gennemførelse af studieture for lærere og elever.

Samarbejdspartnere: Pushkin and Pavlovsk District Administration, Russia, Centre for Nature and Environment in Pavlovs, Miljøministeriet (DANCEE).

Udvikling af koncept og design til sciencefacilitet på Kingoskolen. Etableret til brug for undervisning og udstillinger af elevarbejder, formidling af elevprojekter, workshops for sciencelærere samt inspirationsrum for samarbejde mellem scienceundervisning og den lokale industri. Fundraising, udvikling af undervisningsmateriale og træningskurser for lærere, etablering af netværk med lokale industrivirksomheder.

Samarbejdspartnere: Slangerup kommune og Rubow arkitekter.

Udarbejdelse af koncept for et naturcenter med fokus på den lokale befolknings interesse og forståelse for naturbeskyttelse.

Samarbejdspartnere: Bystyret i St. Petersborg, Energi- og Miljøministeriet (DANCEE), Scanagri A/S

Etablering af praktisk miljøundervisning, udvikling af undervisningsmaterialer. Kurser for lærere fra grundskolen og gymnasiet. Studieture for lærere og elever. Etablering af mobilt undervisningslokale: ‘Eco-bus’ til ekskursioner for lærere og elever.

Samarbejdspartnere: Kaliningrad Regional Children Centre for Environmental and Biological Education and Tourism, CEBET, Russia, Kaliningrad District Administration, Russia, Skov og naturstyrelsen, DANCEE.

Design, konceptudvikling og etablering af et besøgscenter i Rusne i Nemunas-deltaget, Litauen med information om den lokale natur i deltaget og med tilbud om arrangementer for skoler.

Samarbejdspartnere: Den lokale skov- og naturstyrelse, WWF-Danmark, Miljøministeriet (DANCEE)

Design, konceptudvikling og implementering af Frederiksborg Amts Natur og Miljøcenter på Esrum Møllegård. Miljøskolens aktiviteter bestod af aktiviteter for elever og lærere, udvikling af undervisningsmaterialer og deltagelse i internationale projekter. Etablering af ‘Miljøbussen’, et mobilt undervisningslokale til ekskursioner for lærere og elever i både ind- og udland. Undervisningstemaer inden for sø, vandløb, hav, skov, landbrug, spildevand mv.

Samarbejdspartnere: Frederiksborg Amt, Skov- og Naturstyrelsen

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KingoConsult ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores undervisning og formidling af naturen.