KingoConsult ApS

Apps

Læring, udfordring og oplevelse

Apps til praktiske undersøgelser i naturen

Vi har udviklet og udgivet 2 apps til tablets og smartphones: Dyr i Vand og Dyr i Søen. Den ene er oversat til engelsk: Waterbugs. De to apps giver brugeren mulighed for at måle vandkvaliteten i søer og åer.

Vores apps er under rekonstruktion i forbindelse med et nyt projekt i samarbejde med Biologiforbundet og PortaPlay (maj 2022).

Materialet bygger på principperne i Undersøgelsesbaseret Naturfagsundervisning (UBNU) og støtter eleverne i gruppearbejde og tager dem gennem dataindsamling, analyse, refleksion og præsentation.

De to apps er praktiske redskaber til at gennemføre feltbiologiske undersøgelser i natur/teknologi og biologi, og giver eleverne faglig baggrundsviden, som giver dem indsigt i betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. 

Dyr i vand
Dyr i søen

Målgrupper

Grundskolens 4.-10. klasse og de gymnasiale uddannelser. Materialet er også egnet til fritidsaktivitet for familier, spejdere og klubber, som ønsker inspiration til oplevelser i naturen.

Vores apps

4 hovedfunktioner

1.
Leksikon

Et leksikon med billedopslag i scrolleliste. Med et enkelt klik får eleverne mulighed for at fordybe sig i undersøgelsen af dyr og planter, og de får viden om samspillet mellem organismerne og det miljø, de lever i.

2.
Instruktioner

Visuelle instruktioner til de praktiske biotop-undersøgelser, sparkeprøve, ketcherprøve, pilleprøve. Der er lister over ekskursionsudstyr og faglig baggrundsviden til lærerne.

3.
Billedopslag

Et interaktivt billedopslag, hvor eleverne kan ”vælge” de dyr og planter, de finder og gemme dem i en virtuel spand eller kurv. Der er 52 forskellige dyr i Dyr i Vand og 64 forskellige dyr i Dyr i Søen.

4.
Rapportskabelon

En rapportskabelon, som fører eleverne gennem en beskrivelse af dataindsamling, anvendelse af data, analyse og vurdering af resultater. Rapportskabelonen opfordrer eleverne til at opstille løsningsforslag til de problemer, som de eventuelt afdækker i deres undersøgelse. Eleverne kan kommentere deres arbejde og tage billeder af lokaliteten og omgivelserne. Når undersøgelsen afsluttes, vil eleven få feedback fra app’en:
For Å og vandløb beregnes den økologiske vandkvalitet efter Dansk Vandløbsfaunas Index, DVFI.
For Sø og vandhul beregnes den økologiske kvalitet vurderet efter ”Avarage Score Per Taxon”, ASPT.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KingoConsult ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores undervisning og formidling af naturen.