KingoConsult ApS

Lærerkurser og undervisningskurser

Lærerkurser og undervisningsmateriale

Lærerkurser og undervisningskurser hos KingoConsult

Vores daglige nyhedsstrøm er præget af diskussioner om tab af biodiversitet, klimaforandringer, plastik i havene, gift i fødevarer og andre uoverskuelige trusler mod menneskeheden. Derfor er det vigtigt at skabe øget viden hos unge om, hvordan vi håndterer og modvirker miljøændringer, uventede begivenheder og kriser, ved at bringe disse globale udfordringer ind i undervisningen og inspirere dem til at finde innovative løsninger baseret på naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Udover dette er det vigtigt, at eleverne lærer at skildre mellem fake news og evidensbaseret viden.

Vi tilbyder lærerkurser med Undersøgelses Baseret Naturfags Undervisning, som understøtter en evidensbaseret viden om natur og miljø. Biologi-, kemi-, fysik- og geografi- temaer bliver sat i aktuel naturvidenskabelig kontekst, og vi lægger vægt på, at indholdet i kurserne relaterer sig direkte til den daglig undervisning. Vi udvikler undervisningsmateriale, hvor vi lægger vægt på praktisk arbejde og innovation.

Klimaforandringer

Klimaforandringerne fortsætter med at være en stor udfordring for det moderne samfund. Med baggrund i fysik, kemi, geografi og matematik vil vi med analyser og eksperimenter belyse baggrunden for klimaforandringerne og konsekvenserne af forandringerne. En forståelse for den videnskabelige baggrund og forandringerne er afgørende for handlemuligheder, som bremser udviklingen og begrænser virkningerne.

Mad og sundhed

Spisevaner og valg af mad har stor betydning for sundhed, udnyttelsen af naturgrundlaget og for det globale klima. Gennem kostanalyser og forståelse af stof- og energikredsløbet i forbindelse med fødevareproduktion får kursister et grundlag for at kunne træffe valg, som har betydning for den enkelte, for den globale fødevaresikkerhed og for klimaet. Gennem objektive analyser og beregninger af landbrugsproduktionen i Danmark kan kursisterne vurdere potentialet for produktion af mad og energi på det danske landbrugsareal og sætte dette i perspektiv til den globale fødevaresituation.

Natur og miljø

Tab af biodiversitet er et af de mest presserende miljøproblemer, som både har lokale og globale konsekvenser. Vi bruger fagene biologi, kemi, geografi og matematik med eksperimenter, analyser og beregninger for at give kursister og elever en faglig baggrund for natur- og miljøproblemer. Ved f.eks. at undersøge vand og vandløbskvalitet og livet i havet med brug af videnskabelige metoder kvalificeres elever og studerende til at deltage i den offentlig debat og forholde sig til vores udnyttelse af naturen.

Vedvarende energi

Forståelsen af energistrømmen og stofkredsløbet gennem det globale økosystem er afgørende for den grundlæggende forståelse af forskellen på vedvarende energikilder og andre energikilder. Med baggrund i fysik, kemi, geografi og matematik gennemfører vi bl.a. praktiske eksperimenter med solceller, isolering af flamingo-huse og vurdering af energi fra solindstråling og potentialet i biomasse. Kursister og elever får grundlag for at vurdere forskellige vedvarende energikilder og betydningen af energieffektivisering.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KingoConsult ApS, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores undervisning og formidling af naturen.